Odpowiedzi

2010-04-14T18:24:03+02:00
1. Otoczenie przedsiębiorstwa dzielimy na:
a) makrootoczenie - są to czynniki i zjawiska, które wpływają na przedsiębiorstwo podczas, gdy ono nie ma na nie wpływu.Należą tutaj: zjawisko międzynarodowe, technologiczne, demograficzne, społeczne, prawne i polityczne, ekonomiczne.
b) otoczenie bliższe (konkurencyjne) - są to wszystkie czynniki i zjawiska, które wpływają na przedsiębiorstwo, podczas gdy ono również wpływa na nie (wzajemne oddziaływanie).Należą tutaj: dostawy, potencjalni konkurenci, Producenci substytucji, klienci, konkurenci.