Zad.1
Podaj w DECYMETRACH.
a)5mm
b)19cm
c)2,7m
d) o,23m
e)12 m 5 cm 9mm

Zad.2Wyraź w METRACH
a) 8mm
b)67cm
c)4,5 dm
d) 2,009km
e) 2km 3dm 7cm

Zad.3
Obwód czworokąta jest równy 68dm.Każdy z boków tego czworokąta jest o 30 cm dłuższy od poprzedniego.Jaka jest długośc każdego boku ?

3

Odpowiedzi

2010-04-14T17:55:58+02:00
1
A-0,05dm
B-0,19
C-27
D-23
E-120,0,5 0,09
2010-04-14T17:59:55+02:00
Zad 1
a 0,05dm
b 1,9dm
c 27dm
d 2,3dm
e 120dm 0,5dm i 0,09dm
zad2
a 0,008 m
b 0,67
c 0,45
d 2009
e 2000 ,0,30 i 0,07
zad3 68 dm to 680dm
590 jeden bok
620 drugi bok
650 3 bok i 680 czwarty bok
2010-04-14T18:01:55+02:00
A) 0,05 b) 1,9 c) 27 d) 2,3 e) 120,59
zad 2
a) 0,008 B) 0,67 c) 0,45 d) 2009m e)2000,37

zad 3
68dm = 680cm
680 - (30 +30+30+30+30+30)= 500
500 : 4 = 125
a= 125
b=155
c=185
d=215
prosze