1.)
Korzystając z układu okresowego pierwiastków, określ i zaznacz liczby cząstek elementarnych w atomie potasu.
a.) 19 protonów, 20 elektronów, 19 neutronów
b.) 19 protonów, 19 elektronów, 39 neutronów
c.) 19 protonów, 19 elektronów, 20 neutronów
d.) 19 protonów, 20 elektronów, 39 neutronów

2.)
Zaznacz liczbę elektronów, która znajduje się w jonie 17(indeks dolny)Cl- (minus) .
a.) 17
b.) 1
c.) 18
d.) 7

3.) Wpisz poprawne wartości współczynników stechiometrycznych w podanym równaniu reakcji chemicznej:
X Al + Y O2 (indeks dolny) -> Z Al2(indeks dolny)O3(indeks dolny)

4.)
Korzystając z układu okresowego pierwiastków, zakreśl pierwiastki dwuwartościowe należące do różnych grup układu okresowego.
a.)Ra, Mg, Ca, Ba
b.) O2(indeks dolny), N2(indeks dolny), H2(indeks dolny), Cl2(indeks dolny)
c.) Be, O, Zn, C
d.) N, O, F, C

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T14:03:23+02:00
1.)
Korzystając z układu okresowego pierwiastków, określ i zaznacz liczby cząstek elementarnych w atomie potasu.
a.) 19 protonów, 20 elektronów, 19 neutronów
b.) 19 protonów, 19 elektronów, 39 neutronów
c.) 19 protonów, 19 elektronów, 20 neutronów
d.) 19 protonów, 20 elektronów, 39 neutronów


Odpowiedź: C (liczba atomowa określa liczbę protonów i elektronów; od masy odejmujemy liczbę protonów i otrzymujemy liczbę neutronów)

2.)
Zaznacz liczbę elektronów, która znajduje się w jonie 17(indeks dolny)Cl- (minus) .
a.) 17
b.) 1
c.) 18
d.) 7

Odpowiedź: C

Atom chloru posiada 17 elektronów (mówi nam o tym liczba atomowa)
Minus przy Chlorze mówi nam o tym, że w atomie jest ich o jeden więcej(ładunek ujemny)


3.) Wpisz poprawne wartości współczynników stechiometrycznych w podanym równaniu reakcji chemicznej:
X Al + Y O2 (indeks dolny) -> Z Al2(indeks dolny)O3(indeks dolny)

4Al + 3O2 = 2Al2O3

4.)
Korzystając z układu okresowego pierwiastków, zakreśl pierwiastki dwuwartościowe należące do różnych grup układu okresowego.
a.)Ra, Mg, Ca, Ba
b.) O2(indeks dolny), N2(indeks dolny), H2(indeks dolny), Cl2(indeks dolny)
c.) Be, O, Zn, C
d.) N, O, F, C


Odpowiedź: C

Wszystkie pierwiastki są dwuwartościowe i leżą w innych grupach.
1 5 1