Odpowiedzi

2010-04-14T18:26:40+02:00
1. Budowla o charakterze religijnym znajdyjąca się w Mekkce, Kabba ... (Światynia)
2. Kościół został podzielony na katolicyzm i ... (pRawiosławie)
3. Prorok Allaha ... (MahomEt)
4. Miejsce ucieczki Mahometa z Mekki ... (MeDyna)
5. Wyznawca Islamu ... (muzumaNin)
6. Święta wojna ... (DżIhad)
7. Świątynia Mądrości Bożej, Hagia ... (SOphia)
8. Władca Franków pod koniec V w. ... (ChlodWig)
9. Wschodnia część Imperium Rzymskiego ... (BIzancjum)
10. Miejsce traktatu, w którym zostało podzielone państwo Franków ... (VErdun)
11. Państwo Franków zostało podzielone na; Włochy, Francję i ... (NiemCy)
12. Związek księstw niemieckich, ... Niemiecka (RzesZa)
13. Najbardziej charakterystyczna budowla architektury islamskiej ... (MeczEt)

ŚREDNIOWIECZE

PS: W nawiasach znajdują się hasła do krzyżówki, a przy punktach jest wyjaśnione:)
1 5 1