Napisz z tekstu notatkę 3-4 zdań na temat "drzewa i krzewy"

W krajobrazie nie ma wyraźnej granicy między między wilgotnym lasem równikowym a trawiastą sawanną. Las staje się coraz rzadszy , a drzewa coraz niższe. Pojawiają się kępy drzew, pojedyncze drzewa i krzewy rosnące wśród wysokich traw. Gęste lasy rosną tylko nad brzegami rzek.
Trawa i drzewa tworzą roślinność sawann,która jest przystosowana do niedoboru wody podczas pory suchej.Gdy tylko deszcze przestają padać,drzewa tracą liście. Pozwala im to ograniczyć do minimum zapotrzebowanie na wodę. Dzięki rozgałęzionymi i sięgającym w głąb systemom korzeniowym mogą wykorzystać niewielką ilość wody zawartą głęboko w glebie i przetrwać okres bezdeszczowy.
Niedostatek wody sprawia,że drzewa nie rosną w sposób zwarty jak w lesie , ale rzadko , pojedynczo lub grupami. Ich korony nie stukają się ze sobą i nie zacieniają całkowicie podłoża. Dzięki temu może rozwinąć się warstwa traw, które potrzebują dużo światła i nie mogą rosnąć w cieniu lasu.W porze deszczowej trawy gęstymi,lecz niezbyt głęboko sięgającymi korzeniami pobierają część wsiąkających w glebę wód opadowych. Z pozostałej części wody mogą korzystać drzewa i krzewy.W porze suchej spalona słońcem sawanna jest płowożółta. Trawy są wyschnięte , a drzewa bezlistne. Gdy nadejdą pierwsze deszcze , trawy natychmiast kiełkują i odrastają bujnie , a drzewa pokrywają się liśćmi. Sawanna szybko staje się intensywnie zielona.
Duża część sawann powstała pod wpływem warunków klimatycznych. Pozostała ich część istnieje dzięki pożarom lub zwierzętom. Pożary sawann są wzniecane przez ludzi od wieków . Trawy podpala się zwykle pod koniec pory suchej. Ogień niszczy młode drzewka , natomiast spalona trawa odrasta bardzo szybko. W ten sposób zapewnia się paszę zieloną dla bydła wypasanego w sawannach.
Sawanny stanowią dla dziko żyjących zwierząt bogate naturalne pastwiska. Dostarczają one pokarmu wielkim stadom roślinożernych ssaków. Zjadana przez nie trawa odnawia się bez trudu.Giną natomiast rosnące wśród traw młode drzewka. Tylko duże drzewa nie są zupełnie bezbronne/ Gatunki rosnące na sawannach, na przykład akacje, mają grubą, trudno palącą się korę. Ostre ciernie oraz mrówki, którym drzewa dają schronienie, odstraszają roślinożerne zwierzęta. Liście drzew stanowią pożywienie przede wszystkim dla żyraf i słoni.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:21:37+02:00
Na sawannie, gdy deszcze przestają padać drzewa i krzewy zrzucają liście, przez co pozwala im to ograniczyć zapotrzebowanie na wodę, którą czerpią z gleby dzięki systemom korzeniowym. W krajobrazie sawanny pojedyncze kępy drzew i krzewów rosną wśród wysokich traw, a gęste lasy tylko nad brzegami rzek. Gdy zacznie padać deszcz sawanna staje się zielona i drzewa odzyskują liście. Gatunki drzew rosnące na sawannach np.: akacje i krzewy cierniste.
2 5 2