Zad. 1) Suma trzech liczb wynosi 270. Znajdź te liczby, wiedząc, że pierwsza z nich jest dwukrotnie mniejsza od drugiego, a trzecia jest trzykrotnie większa od drugiej.

zad. 2) Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 96. Ramię jest o 3 dłuższe od podstawy. Oblicz długości boków tego trójkąta

pilne, pomóżcie ;*

1

Odpowiedzi

2010-04-15T14:28:05+02:00
A) b/2+b+3b=270 /x2
b+2b+6b=270
9b=270 / obustronnie dzielimy przez 9
b=30

b) x+3+x+3+x=96
3x=90 /obustronnie dzielmy przez 3
x=30