1.Ciało o masie 400 g rzucono pionowo do góry z szybkością 10 m/s. Oblicz wysokośc i energie potencjalna gdy predkośc zmalała do 4m/s oraz czas po jakim ciało upadnie na ziemię.

2. Oblicz moc urządzenia o masie 4kg, które pracuje w czasie 20 sekund pod wpływem siły 8N.

3. Oblicz moc urządzenia, które w czasie 45 minut wykonało pracę 0,08 MWh.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:11:24+02:00
1.
m=400g=0,4kg
Vo=10m/s
tc=?
Vk=4m/s

Vk=Vo-gt
(Vo-Vk)/g=t

t=0,6s

h=Vot-gt²/2

h=10*0,6-10*0,6²/2=4,2m
h=4,2m
Ep=mgh=0,4*10*4,2=16,8

tc=2Vo/g=20/10=2s


2.
Nie rozumiem zadania. Napisz o co chodzi to ci rozwiążę.

3.
t=45min=2700s
W=0,08MWh=288'000'000W

P=W/t
P=288'000'000/2700=106'666.(6) W