1) Wisła ma 1047 km. Jaka jest jej długość na mapie w skali 1 : 6 000 000 ?

2) Jaką część doby stanowi 3,2 h?

3) wyraź prędkość 10,5 m/s w km/h

4) Zapisz w notacji wykładniczej 0,00000025 m

5) Kasia jechała 15 min z prędkością 20 km/h , i 45 min z prędkością 16 km/h. Z jaką średnią prędkością pokonała całą drogę?

6) powierzchnia Czadu jest równa ok. 1284 tys. km ² a liczba ludności to 7 mln. Jaka jest w przybliżeniu gęstość zaludnienia w tym państwie?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:08:31+02:00
1)

1047km:6000000 = 104700000cm:6000000 = 1047cm:60 = 17,45cm


2)

3,2h/24h = 2/15


3)

10,5m/s = [(10,5*1/1000)/(1/3600)]km/h = (21/2000*3600/1)km/h = (21/20*36/1)km/h = (756/20)km/h = 37,8km/h


4)

0,00000025m = 25:100000000 = 25:10⁸ = 25*10⁻⁸


5)

S1 = 20km/h*0,25h = 5km
S2 = 16km/h*0,75h = 12km
S = 5km+12km = 17km

t1 = 15min
t2 = 45min
t = 15min+45min = 60min = 1h

V = 17km/1h = 17km/h


6)

7mln os / 1284tys.km² = 7000000os/1284000km² = 7000os/1284km² ≈ 5,45os/km²
1 5 1
2010-04-14T18:21:58+02:00
1) Wisła ma 1047 km. Jaka jest jej długość na mapie w skali 1 : 6 000 000 ?

1cm=6000000cm
1cm=6000m
1cm=60km

1047 : 60 = 17,45cm


2) Jaką część doby stanowi 3,2 h?

3,2/24 = 0,1333333333333333333333333= 0,1(3)

3) wyraź prędkość 10,5 m/s w km/h

1 metr / sekunda = 3,6 kilometra na godzinę

10,5 metr/sekunda = 37,8 kilometra na godzinę4) Zapisz w notacji wykładniczej 0,00000025 m


0,00000025m =
25:100000000 =
25:10⁸ =
25*10⁻⁸


5) Kasia jechała 15 min z prędkością 20 km/h , i 45 min z prędkością 16 km/h. Z jaką średnią prędkością pokonała całą drogę?


s1 = 20km/h*0,25h =
= 5km
s2 = 16km/h*0,75h=
= 12km
s = 5km+12km=
= 17km

T1 = 15min
T2 = 45min
T = 15min+45min=
= 60min=
= 1h

V = 17km przez 1h = 17km przez h


6) powierzchnia Czadu jest równa ok. 1284 tys. km ² a liczba ludności to 7 mln. Jaka jest w przybliżeniu gęstość zaludnienia w tym państwie?

7mln os / 1284tys.km² = 7000000os/1284000km² = 7000os/1284km² ≈ 5,45os/km²