Odpowiedzi

2010-04-14T17:56:19+02:00
Święta Justyna z PAdwy- pochodziła z zamożnej rodziny- uznawana z tego powodu za najznakomitszą dziewice z jej miasta. Jednak zamożność nie ochroniła jej przed prześladowaniami.Została uwięziona i skazana na śmierć ( ścięcie mieczem). W ten sposób zmarła 7.10.304 r. na tę śmierć skazał ją Maksymian Galeriusz (sprawował on najwyższą władze sądowniczą )
3 5 3
2010-04-14T17:58:12+02:00
Święta Justyna z Padwy zmarła. 7 października 304 r. – dziewica i męczennica, święta, patronka Padwy.
Należała do najznakomitszych dziewic z Padwy, gdyż pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. Jednak nie uchroniło jej to przed prześladowaniami, które wybuchły za czasów cesarza Dioklecjana. Została wtedy uwięziona, a następnie skazana na śmierć przez ścięcie mieczem, a stało się to 7 października 304 roku. Na śmierć męczeńską została skazana przez Maksymiana Galeriusza, który sprawował wówczas najwyższą władzę sądowniczą w prowincji Włoch.Gdy ustały prześladowania chrześcijan po edykcie mediolańskim, wydanym przez cesarza Konstantyna I Wielkiego, rozszerzył się kult świętej dziewicy męczennicy, a w roku 314 wybudowano na jej grobie kaplicę. Na przełomie V/VI wieku prefekt miasta Padwy, Opilione, wybudował nad grobem Świętej bazylikę, a jej imię znalazło się w kanonie Mszy św. tamtejszego Kościoła.


Święta Justyna - męczennica. Żyła w IV lub V wieku. W kościele katolickim jej wspomnienie obchodzone jest 16 czerwca.
Św. Justyna była siostrą św. Aureusza, biskupa Moguncji. Kiedy Hunowie zaatakowali Moguncję, Justyna została skazana na wygnanie, ale niedługo potem powróciła. W trakcie odprawiania mszy w katedrze, św. Justyna, jej brat i wszyscy tam zebrani zostali zmasakrowani podczas liturgii Eucharystii.
Święta Justyna jest patronką zakonnic.

(Nie wiem o którą chodziło tak więc napisałam o obu ;) mam nadzieję że choć troszkę pomogłam;))
2010-04-14T17:58:14+02:00
Justyna - patronka Padwy, dziewica. Ukazywana jest na obrazach z palmą i księgą.
2 3 2