Odpowiedzi

2010-04-14T18:08:40+02:00
Forma cząsteczkowa
H₃PO₄ + 3NaOH -> Na₃PO₄ + 3H₂O
forma jonowa pełna
3H⁺ + PO₄³⁻ + 3Na⁺ + 3OH⁻ -> 3Na⁺ + PO₄³⁻ + 3H₂O
forma jonowa skrócona
3H⁺ + 3OH⁻ -> 3H₂O

to ostatnie równanie reakcji jest istotą reakcji zobojętniania
Mam nadzieję, że pomogłam:)
7 5 7