DANE z 1998r.:

węgiel kamienny
zasoby złóż udokumentowanych geologicznie [mln ton] :
Ogółem: 50 907 mln t.
W tym zagospodarowane: 20 137 mln t.

Oszacuj , ile lat może trwać nieprzerwana eksploatacja węgla kamiennego , aż do ich całkowitego wyczerpania , zakładając wielkość wydobycia z 1998 r.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T19:50:48+02:00
Wydobycie węgla kamiennego w roku 1998r szacuje się na 41,9 mln ton.

Biorąc pod uwagę ogólną wartość węgla kamiennego (50'907 mln t) wydobycie mogłoby trwać przez około 1215 lat.
Natomiast biorąc pod uwagę wartość która nie jest zagospodarowana (30770 mln t) wydobycie mogłoby trwać niewiele ponad 734 lata.