Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T12:21:36+01:00
HYMN
TO LIRYKA WYRAŻAJĄCA MYŚLI NASTROJE WYSTĘPUJĄCEGO W PIERWSZEJ OSOBIE GRAMATYCZNEJ PODMIOTU LIRYCZNEGO.POETYCKIE OBRAZY UTWORU ZOSTALY ZAINSPIROWANE NADMORSKIMI PEJZAŻAMI SPOD MIASTA ALEKSANDRIA.ŁADNA SCENERIA, OLŚNIEWAJĄCY WIDOK ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA STAJE SIĘ MONOLOGIEM SKIEROWANYM DO SAMEGO BOGA.PODMIOT LIRYCZNY, TUŁACZ I PIELGRZYMWYGNANY Z OJCZYSTEGO KRAJU,MÓWI O BRAKU PORZĄDKUHISTORI.CZYNI TO W BEZPOŚREDNI BARDZO OSOBISTYCH WYZNANIACH. POETA JAKBY ROZMAWIA Z BOGIEM. CALY WIERSZ PRZEPEŁNIA BEZNADZIEJNY SMUTEK. PODMIOT LIRYCZNY JEST OBOJĘTNY NA UROKI NATURY,ZACHODU SŁŃCA.TĘSKNI ZA OJCZYZNĄ CZUJE SIĘ SAMOTNY I WYOBCOWANY, NIE JREST ZWIĄZANY Z PIĘKNYM OBCYM KRAJOBRAZEM WSCHODU.DRĘCZY GO NIEPEWNOŚĆ LOSU EMIGRANTA, BRAK NADZIEI DO POWROTU DO OJCZYZNY.KAŻDA Z 8 STROF KOŃCZY SIĘ POWTURZENIEM WERSU SMUTNO MI BOŻE. UTWÓR JEST RODZAJEM APOSTROFY SKIEROWANEJ DO STWÓRCY.UTWÓR MA REGUARNĄ BUDOWĘ STROFICZNĄZWROTKI MAJĄ PO 5WERSÓWORAZ REFREN.3 PIERWSZE WERSY I 5 LICZĄ PO11 SYLAB 4 I 6 PO 5.TO WIERSZ MELODYJNYO RYMACH ŻEŃSKICH


TESTAMENT MÓJ

WIERSZ MA REGULARNĄ BUDOWĘ, UKŁAD STROFICZNY WYRAZISTY RYTM. RYMY SĄ PARZYSTE, DOKŁADNE, ŻEŃSKIE, TWORZĄ UKŁAD ABAB. SŁOWACKI NIE UNIKAŁ W TYM UTWORZE PATOSU,RETORYCZNYCH PYTAŃ, APOSTROF EPITETÓW.NAPISANY TRZYNASTOGŁOSKOWCEM, ŚREDNIÓWKA WYSTĘPUJE PO 7 SYLABIE.W UTWORZE WĄTKI OSOBISTE ZOSTAŁY NIEROZERWALNIE ZWIĄZANE Z PATRIOTYCZNYMI, JEST TO DUCHOWY TESTAMENT POETYKTÓRY SWĄ MISJĘ WIDZIAL W SŁUŻENIU NARODOWI POZBAWIONEMU WOLNOŚCI, PAŃSTWOWEGO BYTU, DOŚWIADCZAJĄCEMU KOLEJNYCH KLĘSK.
3 2 3