Odpowiedzi

2010-04-16T17:59:42+02:00
Marcin Ciamciara - jeden z głównych bohaterów i jednocześnie narrator. opowiada już z pewnego dystansu czasowego, kilka lat po opisywanych wydarzeniach. w czasie, kiedy rozgrywała się akcja powieści, był uczniem klasy ósmej. jego ojciec był dyrektorem w hucie Warszawa. niewiele wiadomo o matce. był jedynakiem.
nie uczył się zbyt dobrze, raczej z powodu niechęci do pracy niż z braku zdolności. należał do słynnej w klasie paczki wyczynowców. mimo słabych ocen jest myślącym i inteligentnym chłopcem. nie pochwala metod stosowanych przez Zasępę. podobnie jak inni decyduje się na stosowanie SPONY dla własnej wygody. szybko daje się porwać zapałowi i podobnie jak inni aktywnie włącza się w pracę. zdaje sobie sprawę z tego, że polubił Alcybiadesa i godzi się z tym. jest wrażliwy. stara się wyjaśnić pedagogowi sytuację, w jakiej się znaleźli.
39 1 39