1.Suma dwóch liczb jest równa 21, a ich różnica 5, Jakie to liczby?
2.Za jedną książkę droższą i jedna książkę tańszą zapłacono 9,5 zł, a za 5 książek droższych i 6 książek tańszych zapłacono 52zł. Jaka była cena książki droższej, a jaka książki tańszej?
3.Za 2 kg jabłek i 4kg gruszek zapłacono 13,6 zł, a za 4kg jabłek i 2kg gruszek zapłacono 12,2 zł. Oblicz cenę jabłek i cenę gruszek.

To jest rozwiązywanie zadań z zastosowaniem równań np,
x+y=12
x+y=14 i te obydwa są w klamrze

2

Odpowiedzi

2009-11-04T19:55:28+01:00
A+b=21 a-b=5 a=? b=?

21=a+a-5
21+5=2a
26=2a
a=26:2
a=13
b=13-5=8

2.a+b=9,5zł 5a+6b=52zł b-tańsze a-droższe
9,5zł*5=47,5zł 52-47,5=4,5 tańcze-4,5
5a+4,5*6=52
5a+27=52
52-27=5a
25:5=a
5=a
2009-11-04T22:13:43+01:00
Zad 1
te liczby to 13 i 8 bo 13+8=21 13-8=5