1.Temperatura jest miarą energii:
A)kinetycznej cząsteczek
B)potencjalnej układu cząsteczek
C)kinetycznej i potencjalnej
D)kinetycznej,potencjalnej i cieplnej

2.Termometr znajdujący się w pomieszczeniu o temperaturze 20 stopni C, zanurzono w szklance z wodą o temperaturze 60 stopni C.W szklance jest tylko 20 ml. wody.Temperatura jaką wskaże termometr będzie:
A)równa 60 stopni C B)większa od 60 s.C
C)nieco mniejsza od 60 s.C D)równa 4 s.C

3.Dwa różne ciała o tej samej masie ogrzano o 10 stopni C. Ciało 'A' pobrało 2 razy więcej ciepła niż ciało 'B'.Było to spowodowane tym że:
A)ciepło właściwe ciała 'A' jest 2 razy mniejsze od ciepła właściwego ciała 'B'.
B)ciepło właściwe ciała 'A' jest 2 razy większe od ciepła właściwego ciała 'B'
C)ciepła właściwe ciała 'A' i 'B' są jednakowe, a ich gęstości są różne
D)Ciało 'A' ma dwa razy większą objętość niż ciało 'B'

4.Zbiorniczek z wodą zawierającą 50dm² wody wpada pocisk karabinowy i zostaje w niej zahamowany w wyniku tego:
A)Wzrosła energia wewnętrzna wody
B)Wzrosła energia wewnętrzna potencjalna
C)Zmalała temperatura wody
D)Zmalała energia wewnętrzna wody

5.Do wanny zwierającej 10L wody o temperaturze 20 stopni C wlano tyle wody o temperaturze 80 stopni C że końcowa temperatura wynosiła 40 stopni C, do wanny dolano:
A)80L cieplejszej wody
B)60L cieplejszej wody
C)40L cieplejszej wody
D)50L cieplejszej wody

6.Ciepło potrzebne do zamiany 0,5kg lodu o temperaturze 0 stopni C w ciecz bez zmiany temperatury wynosi:
A)330000J
B)220000J
C)165000J
D)2100J

7.Podczas krzepnięcia ciał krystalicznych temperatura jest stała ponieważ:
A)energia kinetyczna cząsteczek jest stała, a energia potencjalna maleje
B)energia kinetyczna cząsteczek jest stałą, a energia potencjalna rośnie
C)Energia kinetyczna cząsteczek maleje, a energia potencjalna jest stała

8.Podczas topnienia ciała o budowie krystalicznej temperatura nie ulega zmianie mimo pobierania przez to ciało energii, przyczyną tego jest
A)natychmiastowe przekazywanie energii otoczenia
B)Stałość energii kinetycznej i potencjalnej cząsteczek
C)wzrost energii potencjalnej cząsteczek
D)wzrost energii kinetycznej i potencjalnej cząsteczek

1

Odpowiedzi

2010-04-16T19:19:31+02:00
1c
2a
3d
4b
5b
6d
7a
8c
2 1 2