1. Oblicz zawartość procentową ( % masowy ) pierwiastków chemicznych w laktozie.
2. . Wskaż, który z cukrów: glukoza czy maltoza - zawiera większy procent masowy węgla w cząsteczce.
3. Napisz wzór sumaryczny sacharydu o masie cząsteczkowej 90u.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:14:18+02:00
1) laktoza C12H22O11
C= 144u
H= 22u
O= 176u
100% - 342u
x - 144u x= 42,1% C

100% - 342
x - 22 x= 6,4% H

100% - 342
x - 176 x= 51,5% O

2)maltoza C12H22O11
42,1% C
glukoza C6H12O6
100% - 180u
x - 72u x=40% C

3) aldehyd glicerynowy C3H6O3
19 4 19