Odpowiedzi

2010-04-14T18:03:31+02:00

Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, a problem migracji [sprawozdanie]
19.10.2006 20:30


W dniach 11-12 maja 2006 roku w Chełmie odbyła się konferencja międzynarodowa pt. Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problem migracji. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie z rektorem dr Michałem Gołosiem i prorektorem prof zw dr hab Edwardem Olszewskim na czele. Konferencja organizowana była w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina. Pierwszego dnia odbyły się obrady plenarne, a 12 maja spotkanie podzielone zostało na 4 panele. Wśród prelengentów znaleźli się przedstawiciele WSSMiKS, Uniwersytetu Wołyńskiego, KUL-u, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Rzeszowskiego, ale także przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Bug i MSWiA. Problematyka konferencja objeła następujące grupy tematyczne:
Kształtowanie się świadomości obywatelstwa europejskiego
Transgraniczna współpraca instytucjonalna Polska-Ukraina-Białoruś
Następstwa kulturowe i polityczne migracji spoza obszaru UEmigracje wewnętrzne i zewnętrzne w obszarze UE
Polityka europejska w zakresie migracji i azylu
Regulacje prawne migracji zarobkowych
Migracje a terroryzm polityczny
Koalicja antyterrorystyczna
Kontrola i zarządzanie granicą zewnętrzną UE
Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w obszarze europejskim

2010-04-14T18:03:53+02:00