1)
stosunek długości ramion trapezu prostokątnego jest równy 1 : √2
miara kąta rozwartego tego trapezu jest równa:
A. 150° B. 45° C.120° D. 135°
2)
wykres funkcji f(x)=x²+90 ma dokładnie jeden punkt wspólny z prostą o równaniu: A.y=-90 B.y=90x C.y=-90x D.x=90
3)
zbiór liczb rzeczywistych jest dziedziną funkcji:
A.f(x)=x²-3 B.f(x)=1/x C.f(x)=x+2/x² D.f(x)=√x-2
4)
ze zbioru licz (1,2,3,4,5,6,7,8) wybieramy losowo jedna liczbe. liczba p oznacza prawdopodobienstwo otrzymania liczby podzielnej przez 34.wtedy:
A.p<0,25 B.p=0,25 C.p=1/3 D.p>1/3

proszę o jak najszybsze rozwiazanie :)

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:05:44+02:00