1.W ciągu 30dni w czajniku o mocy 1600W podgrzewano wodę średnio 15minut dziennie.Oblicz koszt energii elektrycznej zużytej przez czajnik w ciągu tych 30dni.Przyjmij że 1kwh wynosi 40gr.
2.Kierowca jadący z prędkością 90 km/h zauważył że na skrzyżowaniu zapaliło się czerwone światło.Zatrzymał się przed skrzyżowaniem po 6s.
a)oblicz opóznienie samochodu podczas hamowania
b)oblicz drogę przebytą przez samochód

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:21:35+02:00
Zad 1
P - moc czajnika = 1600 W = 1,6 kW
t - czas podgrzewania wody = 30 dni razy 15 min = 450 min = 7,5 h
E - energia pobrana = Pt = 1,6 razy 7,5 = 12 kWh
K - koszt = 12 razy 40 gr = 480 gr = 4,80 zł
zad 2
V - prędkość końcowa = 0
Vo - prędkość początkowa = 90 km/h = 25 m/s
t - czas hamowania = 6 s
V = Vo + at
- Vo = at
Vo = -at
-a - opóżnienie = Vo/t = 25/6 = 4,2 m/s
a = - 4,2 m/s
s - droga = Vot - at²/2 = 25 razy 6 - 4,2 razy 6²/2 = 150 - 75,6 = 74,4 m