Wymień:
-UStrój państwa
-Formę rządów
-Ustrój ekonomiczny
do danych państw europejskich:
-Albania
-Austria
-Belgia
-Białoruś
-Bułgaria
-Chorwacja
-Cypr
-CZechy
-Dania
-Estonia
-Francja
-Hiszpania
-Litwa
-łotwa
-Malta
-Rumunia
-Szwecja
-Włochy

np.Polska-demokracka-republika-wolny tynek

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:21:18+02:00
Albania -demokracja-republika-
austria-demokracja-republika-
belgia-demokracja-dziedziczna monarchia konstytucyjna
białoruś-autorytaryzm-republika
bułgaria-demokracja-republika-
chorwacja-demokracja-republika-
cypr-
czechy-demokracja-republika-
dania-dziedziczna monarchia konstytucyjna-republika
estonia-demokracja-republika-
francja-demokracja-republika-
hiszpania-dziedziczna monarchia konstytucyjna-republika
litwa-demokracja-republika
łotwa-demokracja-republika
malta-demokracja-republika
rumunia-demokracja-republika
szwesja-dziedziczna monarchia konstytucyjna-republika
włochy-demokracja-republika
5 3 5
2010-04-14T18:24:00+02:00
-Albania Republika Demokratyczna
-Austria republika Demokracja
-Belgia monarchią konstytucyjn
-Białoruś republika Demokracja Demokracja
-Bułgaria republika Demokracja
-Chorwacja republika Demokracja
-Cypr republika republika Demokracja
-CZechy republika Demokracja
-Dania monarchia parlamentarna, wolny rynek
-Estonia republika
-Francja republika
-Hiszpania monarchia
-Litwa republika
-łotwa republika
-Malta republika Demokracja
-Rumunia republika Demokracja
-Szwecja monarchia Demokracja
-Włochy republika Demokracja
3 4 3