Matteo polo and his brother niccolo were from venice.in 1260 they travelled to china hey arrived in 1266 and returned to venice in 1271 . in they started a new journej to china .this time they travelled with nicollos son seventeen year old marco.
they carried letters and presents from the pope to the emperor ,kublai khan .they travelled over the icy and snowy pamir mountains and they crossed the gobi gobi desert on camels.they arrived in the chines capital cambaluc in 1275.marco stayed in china and lived there for 17 years.the emperor liked him and marco worked for him .he travelled around china ,burma and india on soecial missions for the emperor.in 1293,the polos decited to go home by ship .some people died on the journey and pirates attacked the ship .marco and his father and uncle arrived in venice in 1285

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:29:34+02:00
Matteo polo i jego brat nicollo pochodzili z wenecji. w 1260 roku wybrali się w podróż do chin.przybyli w 1266 i wrócili do wenecji w 1271.zaczęli nową podróż do chin.tym razem podróżowali z siedemnastoletnim synem nicollo, marco.przywieżli listy od papieża i przedstawili je cesarzowi, kublai khan.podróżowali przez lodowate i śnieżne góry pamir i przeszli przez pustynię gobi na wielbłądach.przybyli do chińskiej stolicy, cambaluc, w 1275.marco został w chinach i mieszkał tam przez 17 lat.cesarz lubił go i m arco pracował dla niego.podróżował dookoła chin, birmy i indii w specjalnej misji dla cesarza.w 1293 polos zdecydował by pojechać do domu statkiem.kilki ludzi zginęło w podróży i piraci zaatakowali statek. marco i jego ojciec i wujek przybyli do wenecji w 1285 roku.