Odpowiedzi

2010-04-14T18:16:27+02:00
X- cała trasa
2/5x - I dzień
2/7x - II dzień
22km - III dzień
2/5x + 2/7x + 22 = x /*5
2x + 10/7x + 110 = 5x /*7
14x + 10x + 770 = 35x
770 = 11x
11x = 770 /11
x = 70 km
Odp.Cała trasa liczyła 70km
2010-04-14T18:17:22+02:00
2/5x + 2/7x + 22km = x
14/35x + 10/35x + 22km = x
24/35x + 22km = x
22km = x - 24/35x
22km = 11/35
22km : 11 = 2km
2km = 1/35
2km * 35 = 70km
70km = 35/35
odp: Cała trasa liczyła 70km.
2010-04-14T18:19:22+02:00
X-dł. całej trasy
2/5+2/7=14/35+10/35=24/35
35/35-24/35=11/35
11/35x=22km / :11/35
x=22km*35/11
x=70km-dł. całej trasy