Które zdanie nie jest prawdziwe?
a)W trójkącie równobocznym wysokości, środkowe i dwusieczne kątów przecinają się w jednym punkcie i są zawarte na osiach symetrii trójkąta.
b)Kwadrat długości przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych tego trójkąta.
c)Miara każdego z kątów ostrych równoramiennego trójkąta prostokątnego jest równa 45stopni
d)Zależność między długością wysokości h i promieniem r okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny wyraża się wzorem r dwie trzecie h.

Daję najlepszą odpowiedź :) zależy mi na czasie :P najlepiej jakbyście napisali jakieś przykłady potwierdzające/obalające teorię :) z góry dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T12:31:11+02:00