Zad.1
W napisie: 1;[];9;[] wpisz w kwadraty liczby, tak aby trzy pierwsze były kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, a trzy ostatnie kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.
Zad.2
Pomiędzy liczby 2 oraz 9 wstaw dwie liczby, tak aby trzy pierwsze były kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, a trzy ostatnie kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:25:56+02:00
1,x,9,y
dla ciagu geometrycznego
a₁=1
a₂=x
a₃=9

a₂/a₁=a₃/a₂
x/1=9/x

x²=9
x=3

dla ciagu arytmetycznego
a₂-a₁=a₃-a₂

a₁=3
a₂=9
a₃=y

9-3=y-9
6=y-9
y=15
1 5 1