Odpowiedzi

2010-04-14T18:17:58+02:00
W XIX wieku nastąpił znaczny postęp technologii wielu państw a zarazem stan sanitarny i poziom hospitalizacji uległ poprawie,
więc w europie nastąpił znaczny przyrost ludności.
A także w tym wieku zmalała liczba konfliktów zbrojnych na świcie.
W Afryce od wieków panuje model rodziny wielodzietnej, połączenie tego z mniejszą umieralnością dało tam eksplozję demograficzną.
49 4 49