1.Zamień na jednostki podstawowe ;
a. 10kN=
b. 1025 hPa=
c. 25 dag=
d. 2 h =
2 Oblicz ciężar ciała o macie 20 kg.
3. Oblicz gęstość ciała o masie 120 kg i objętości 1/4m3
4 Ciało o masie 2kg podniesiono na wysokość 10m. O ile wzrosła energia potencjalna tego ciała ?

2

Odpowiedzi

2010-04-14T18:21:24+02:00
1.Zamień na jednostki podstawowe ;
a. 10kN= 10 000 N - 10 tys. N
b. 1025 hPa = 102 500 Pa
c. 25 dag = 0,25 kg
d. 2 h = 7200 s

Zad 2
F = m*g, gdzie g = 10N/kg
F = 20 kg * 10 N/kg = 200N
Cieżar tego ciała wynosi 200N.

Zad.3
m = 120 kg
V = 0,25 m³
ς = ?
ς = m/V = 120 kg/0,25 m³ = 480 kg/m³
Odp. Szukana gęstość wynosi 480 kg/m³.

Zad. 4
m = 2kg
h = 10m
Ep₀ = 0J - energia pot. przy ziemi.
Ep₁ = mgh = 2*10*10 = 200 (J)

Odp. Energia potencjalna wzrosła o 200J.
2010-04-14T18:53:23+02:00
Kilo czyli 1000: 10kN=10000N
hekto czyli 100:1025hPa=102500Pa
WYJĄTEK:podstawową jednostką w układzie SI jest kilogram.
25dag=0,25kg
2h=2*60min=120min
120*60s=7200s

2. Q=m*g
Q=20kg*10N/kg
Q=200N
Q-ciężar ciała
m-masa ciała
g-perzyspieszenie ziemskie

3.d=m/V
d=120kg/0,25m³
d=120000g/2500cm³
d=48g/cm³

4.(nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie ale sądze że tak)
E=m*g*H
E=2kg*10N/kg*10m
E=200J

Na początku wysokość wynosi 0m.więc:
2kg*10N/kg*0m=E
E=0

ODP:wzrosła o 200J