Trche mało punktów ale zadanie jest proste na jutro potrzebne

Zadanie 1

Oblicz pole powierzchni sześcianu o krawędzi długości:

a) 5 cm


b) 8 dm


c) 10 m

Zadanie 2

Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach:

a) 4 cm, 3cm. 6cm


b)7dm, 7dm, 5dm


c) 12cm, 3cm, 9cm


d) 4m, 2dm, 8dm


Proszę z obliczeniami i Jak najszybciej

Proszę o odpowiedź xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

2

Odpowiedzi

2010-04-14T18:19:40+02:00
A) 150
5*5*6 = 150


b) 384 dm
8*8*6=384

c)600
10*10*6=600

zad2.
24+36+48=108
98+140=238
72+54+216=342
160+3200+640=4000m
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:31:12+02:00
Zad.1
a) P=6*a*a
P=6*5*5
P=150 cm(kw.)
b)8dm=80cm
P=6*80*80
P=8400cm(kw.)
c)10m=1000 cm
P=6*1000*1000
P=6000 000cm(kw.)
Zad.2
a)P=2(ab+bc+ac)
P=2(4*3+3*6+4*6)
P=2(12+18+24)
P=2*54
P=108cm
b)P=2(ab+bc+ac)
P=2(7*7+7*5+7*5)
P=2(49+35+35)
P=2*119
P=238dm
c)P=2(ab+bc+ac)
P=2(12*3+3*9+12*9)
P=2(36+27+108)
P=2*171
P=342cm
d)4m
2dm=0,2m
8dm=0,8m
P=2(ab+bc+ac)
P=2(4*0,2+0,2*0,8+4*0,8)
P=2(0,8+0,16+3,2)
P=2*4,16
P=8,32m