Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T19:58:33+01:00
W 450g roztworu cukru o stężeniu 12% rozpuszczono jeszcze 50g cukru. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

m roztworu = 450 g
Cp = 12 %

Cp = (ms/mr)*100%
ms - masa substancji rozpuszczonej (g)
mr - masa roztworu (g)

cp₁/100 = ms¹/mr¹
(mr₁ * cp₁)/100 = ms₁

ms₁ = (450 * 12)/100
ms₁ = 45*12/10
ms₁ = 9*12/2
ms₁ = 9*6
ms₁ = 56 g

Cp₂ = (56g+50g/450+50)*100%
Cp₂ = (106/500) *100%
Cp₂ = 106/5 %
Cp₂ = 21,2%

Odp. Stężenie nowo otrzymanego roztworu wynosi 21,2%