PROSZĘ O ZROBIENIE 2 KRÓTKICH ZADAŃ NA DZIŚ PLISS:)

1.Ustal liczby protonów i elektronów w atomach pierwiastków:
a)magnezu; b)germanu; c)ołowiu; d)azotu; e)tlenu; f)węgla.

2.Połącz pojęcia oznaczone cyframi z ich definicjami oznaczonymi literami.
1.proton A.suma liczby protonów i neutronów w jądrze
atomu.
2.elektron B.część atomu, bez elektronów walencyjnych.
3.neutron C.cząstka podstawowa - składnik jądra o
masie 1u i elementarnym ładunku
dodatnim.
4.elektrony D.najmniejsza część pierwiastka
walencyjne chemicznego wykazująca wszystkie
jego cechy.
5.rdzeń atomowy E.cząstka podstawowa - składnik jądra,
atomu.
6.liczba atomowa G.liczba protonów w jądrze atomowym
7.liczba masowa H.elektrony najbardziej oddalone od jądra
atomu.
I.cząstka podstawowa o elementarnym
ładunku ujemnym.

1...2...3...4...5...6...7...

2

Odpowiedzi

2010-04-14T18:30:40+02:00
1. a) magnez- p+ i e- po 12
b) german- p+ i e- po 32
c) ołów p+ i e- po 82
d) azot- p+ i e- po 7
e) tlen- p+ i e- po 8
f) węgiel- p+ i e- po 6

2.
1. C
2. I
3. E
4. H
5. B
6. G
7. A
2010-04-14T18:33:23+02:00
1. liczba protonów jest równa liczbie elektronów
a) magnez - 12
b) german - 32
c) ołów - 82
d) azot - 7
e) tlen - 8
f) węgiel - 6
2.
1C
2I
3E
4H
5B
6G
7A

mam nadzieję, że pomogłam
1 5 1