Suma czterech liczb jest rowna 42i jedna druga.Druga liczba jest o 3 i jedna czwarta wieksza od pierwszej, trzecia jest o 2 i jedna piata mniejsza od pierszej , a czwarta liczba jest o 1 i jedna czwarta wieksza od pierwszej .Oblicz te liczby

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:35:31+02:00
X- pierwsza liczba
y- druga liczba
z- trzecia liczba
t- czwarta liczba

y= x+3,25 y=
z= x- 2,5 z=
t= x+ 1,25 t=

x+y+z+t= 45,5
x+(x+3,25)+(x-2,5)+(x+1,25)= 45,5
3x +7=45.5
3x= 38.5
x= 12 i pięc szóstych