1.Akwarium ma wymiary 5dm ,80cm , 0.6m. Paweł wlewa do niego wodę przepływającą przez kran z szybkością 6l na minutę. Do jakiej wysokości będzie sięgać po 10 minutach? Zapisz obliczenia.
2. Walec drogowy o szerokości 2m po wykonaniu 5 obrotów wyrównał powierzchnię 6π m². Oblicz promień tego walca.
3. Karton w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 6cm x 10cm x 17cm wypełniony jest do połowy wysokości mlekiem. Ile litrów mleka znajduje się w kartonie?
Z góry dziękuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:54:25+02:00
Zad.1.
1. Obliczam objętość akwarium
V=a×b×H
V= 5dm × 80cm × 0,6m = 5dm × 8dm ×6dm = 240dm³ = 240 l
2. Obliczam wysokość wody
wlew 6l/min
240l : 6l/min = 40min - czas potrzebny na napełnienie całego akwarium
czyli w 10 min woda napełni 1/4 objętości, a więc będzie sięgać do 1/4
wysokosci.
1/4 × 6dm = 1,5 dm = 15 cm
Odp.: Po 10 min woda będzie sięgac 15 cm.

zad.2.
Powierzchnia "wałująca" to powierzchnia boczna walca. Pb = 2πr×H
Szerokosć walca to wysokosć H= 2m
6π m² : 5 = 6/5π m² (bo wykonał 5 obrotów)
więc Pb = 6/5π m²
6/5π m² = 2πr×2m /:π
6/5 = 4r /:4
r = 6/20m
6/20m = 30/100m = 0,30m = 30 cm
odp.: Promiń tego walca wynosi 30cm.

zad.3.
1. a= 6cm b = 10cm H = 17cm
kartonjest wypełniony do połowy czyli 1/2 × 17cm = 8,5 cm
2. Obliczam objetosć mleka
V = 6cm × 10cm × 8,5cm = 510 cm³
510cm³ = 510 × 0,001dm³ = 0,51dm³ = 0,51 l
odp.: W kartonie znajduje sie 0,51 l mleka
1 5 1