Odpowiedzi

2011-07-11T19:39:47+02:00

Sposoby:

1. kwas+zasada-->sól+woda

2. tlenek metalu+kwas-->sól+woda

 

2.\ 2HCl+Ba(OH)_2-->BaCl_2+2H_2O\\2.\ BaO+2HCl-->BaCl_2+H_2O

 

1.\ H_2SO_4+Sn(OH)_2-->SnSO_4+2H_2O\\2.\ SnO+H_2SO_4-->SnSO_4+H_2O

 

1.\ 3H_2CO_3+2Al(OH)_3-->Al_2(CO_3)_3+6H_2O\\2.\ Al_2O_3+3H_2CO_3-->Al_2(CO_3)_3+3H_2O

 

1.\ H_2S+Hg(OH)_2-->HgS+2H_2O\\ 2.\ HgO+H_2S-->HgS+H_2O

 

1.\ 2HNO_3+Zn(OH)_2-->Zn(NO_3)_2+2H_2O\\ 2.\ ZnO+2HNO_3-->Zn(NO_3)_2+H_2O

 

1.\ H_3PO_4+Fe(OH)_3-->FePO_4+3H_2O\\ 2.\ Fe_2O_3+2H_3PO_4-->2FePO_4+3H_2O

1 5 1