Odpowiedzi

2010-04-15T15:45:15+02:00
Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej powstała z istniejącego od 1977r. studenckiego zespołu nowatorskich form tanecznych pod kierunkiem Danuty Welcz. W listopadzie 1993r. kierownictwo grupy przejęła Hanna Strzemiecka, opierając swą pracę na technikach i zasadach kompozycji tańca współczesnego. GTWPL dość szybko została dostrzeżona przez polskie środowisko taneczne i zagranicznych krytyków tańca. Strzemieckiej udało się bowiem w kraju, stworzyć własny, niepowtarzalny styl teatru tańca, który celował w intelektualną emocjonalność widza. Choreograficzny styl opierał się na logicznej konstrukcji spektakli, indywidualizacji postaci poprzez gest oraz zestawieniu lirycznego ja kobiety z silną ekspresyjnością mężczyzn. W 1997r. z okazji XX-lecia istnienia zespołu Politechniki, Hanna Strzemiecka zorganizowała I Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie, których do dziś pozostaje dyrektorem artystycznym. W 2001r. pragnąc powołać w Lublinie Ośrodek Tańca Współczesnego na Europę Środkowo-Wschodnią, założyła przy Centrum Kultury w Lublinie Lubelski Teatr Tańca, którego trzon stanowią tancerze jej Grupy. Od tego momentu artystyczna i edukacyjna misja rozwoju tańca na Lubelszczyźnie obok corocznych Spotkań wzbogaciła się m.in. o Festiwal „Chagall w Lublinie” [2003r.] oraz cykliczne Forum Tańca Współczesnego [od 2003r.]. W 2005r. Hanna Strzemiecka przekazała swoim tancerzom kierownictwo obu zespołów. Nowym kierownikiem artystycznym oraz choreografem Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej jest Anna Żak, w przeszłości wieloletnia solistka Grupy, która z chwilą utworzenia Lubelskiego Teatru Tańca, została jego tancerką oraz inicjatorem i współorganizatorem wydarzeń tanecznych.