Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T21:38:25+02:00
1.Dany jest wielomian W(x)=x³-x².Wartość tego wielomianu w punkcie √2+1 jest równa?
W(x)=x³-x²=x²(x-1)
W(√2+1)=(√2+1)² × √2 = (2+2√2+1) × √2 = (2√2 + 3) × √2 = 4+3√2

2.Dane są wielomiany W(x)=3x³-2x,V(x)=2x²+3x.Stopień wielomianu W(x)*V(x) jest równy?
st(W*V)=st W * st V => 3 * 2 = 6