Ułóż zdania używając przymiotników w stopniu wyższym i than

1, Cats/nice/dogs
2,Murder/serious/theft
3,Warsaw/big/ Opole
4 Cartoons/good/music programmes


Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu najwyzszym

Przykład : The oldest ( old ) bank robbers were from Germany

1,In my village........(bad)crime is vandalism
2 A thief stole .............(expensive)computer from the shop
3 Banksy is one of ........(good)graffiti artists in the world
4 The Porsche in one of ............(fast ) cars in the word.
5 what is .............(dangerous ) city in the world ?

3

Odpowiedzi

2010-04-14T18:30:07+02:00
Cats are nicer than dogs.
Murder is more serious than theft.
Warsaw is bigger than Opole.
Cartoons are better than music programmes.
1. the worst
2.the most expensive
3.the best
4.the fastest
5.the most dangerous
Liczę na naj:*
7 4 7
2010-04-14T18:30:53+02:00
1. Cats are nicer than dogs.
2. Murder is more serious than theft.
3. Warsaw is bigger than Opole
4 Cartoons are better than music programmes


the worst
the most expensive
the best
the fastest
the most dangerous
8 3 8
2010-04-14T18:37:03+02:00
Cats are nicer than dogs.
Murder is more serious than theft.
Warsaw is bigger than Opole.
Cartoons are better than music programmes.
1. the worst
2.the most expensive
3.the best
4.the fastest
5.the most dangerous
4 4 4