Napisz jakie jest znaczenie historyczne tych wydarzeń .
-Upadek muru berlińskiego i rządów komunistycznych w państwach Europy Wschodniej
-Obrady okrągłego stołu w Polsce
-Utworzenie w Polsce pierwszego niekomunistycznego rządu , na którego czele stanął Tadeusz Mazowiecki
-Zwycięstwo Solidarności w wyborach dnia 4 czerwca

1

Odpowiedzi

2010-04-14T20:40:56+02:00
Mur berliński

Zdaniem przeważającej większości Polaków, upadek muru berlińskiego przyczynił się do zjednoczenia Europy. Jesteśmy jednak przekonani, że to raczej przemiany demokratyczne w Polsce miały wypływ na upadek muru niż odwrotnie. To wyniki, sondażu zamówionego w TNS OBOP przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
70% badanych uważa, że upadek muru berlińskiego miał znaczenie przede wszystkim dla Niemiec. Ponad połowa respondentów jest zdania, że to wydarzenie było bardzo ważne dla Europy, a 38% - że bardzo ważne dla Polski.
Zdecydowana większość z nas wie, co oddzielał od siebie mur berliński, ale znacznie rzadziej potrafimy prawidłowo wskazać daty jego wybudowania i zburzenia. Jeśli za moment powstania muru przyjąć rok 1961, to jedynie 8% badanych wskazuje właściwy przedział czasowy - 1956-1965. Prawidłową datę jego upadku, 9 listopada 1989 roku, spośród wymienionych w pytaniu, umie wskazać tylko co czwarty ankietowany.
Zdaniem przeważającej większości Polaków upadek muru berlińskiego przyczynił się do zjednoczenia Europy, przyspieszył przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej oraz oznaczał koniec zimnej wojny i podziału Europy na dwa bloki ideologiczne.
Badanie z okazji 20-lecia upadku muru berlińskiego, zamówione przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, zostało zrealizowane w dniach 17-18 października na losowej, reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków, w wieku 18 i więcej lat.


obrady okrągłego stołu
Porozumienie to umożliwiało wygranie przez opozycję związaną z NSZZ Solidarność wyborów z dnia 4 czerwca 1989 roku, oraz przejęcie przez nią władzy i utworzenie pierwszego powojennego niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. Przyspieszyło to dalsze zmiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce, która stała się suwerennym krajem demokratycznym o gospodarce rynkowej. Niezależnie od różnych ocen, z jakimi do dziś spotykają się obrady Okrągłego Stołu, oczywiste jest ich ogromne znaczenie dla dokonanych w naszym kraju zmian ustrojowych.

3 3 3