Odpowiedzi

2009-11-04T19:55:22+01:00
W obliczu klęski
Na korzyść Polski zadziałało nowe w Europie zjawisko – reformacja. W ciągu zaledwie kilku miesięcy oddziały katolickiego Zakonu Krzyżowego zostały zdziesiątkowane wskutek masowego przechodzenia rycerstwa na luteranizm. W tej sytuacji, pozbawionemu środków politycznej egzystencji Albrehtowi Hohenzollernowi nie pozostało nic innego, jak błagać polskiego króla, by uczynił z zeświecczonych Prus ziemie lenne królestwa polskiego, zaś jego samego ustanowił ich dziedzicznym księciem. Król Zygmunt I Stary zgodził się – i tak doszło do hołdu pruskiego.


odnosi się to do hołdu lennego:)