Odpowiedzi

2010-04-14T18:36:41+02:00
Smog powstaje nad duzymi aglomeracjami miejskimi np. nad fabrykami, na wskutek zanieczyszczen unoszących się nad przemysłem.Wyróżnia się dwa typy smogu:fotochemiczny(powstaje w dni upalne,spowodowany jest wzrostem stężenia tlenków azotu,węglowodorów i innych składników a przedewszystkim spalin samochodowych0 oraz smog kwasny(tworzy się w powietrzu wilgotnym i silnie zanieczyszczonym dwutlenkiem siarki i węgla oraz pyłem).