Zad1
a)4 cegły i 6kg pierza waży tyle samo co 6 cegieł i 2 kg żelaza.Ile waży cegła?
b) Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła?
Zad2
Wymień po pięć przykładów liczb spełniających nierównosc:
a) x < 4
b) t ≥ -5
c)w ≤ -6,5
d)z<1\2
Zad3
a)Ile liczb naturalnych spełnia nierówność x ≤ 7?
b) Ile liczb całkowitych ujemnych spełnia nierówność x > -8?
c) Ile liczb całkowitych dodatnich spełnia nierówność x < 100?

3

Odpowiedzi

2010-04-14T18:36:15+02:00
Zad 1.
A) x - cegła 4x + 6 = 6x + 2 4x-6x= 2-6 -2x = - 4 / :(-2) x = 2 cegła waży 2 kg
B) x - cegła 1 + 0,5x = x 1 = x - 0,5x 1 = 0,5x / *2 2 = x cegłą waży 2 kg
Zad 3.
a)7,6,5,4,3,2,1
b)-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1
c)99,98.... do 1

1 5 1
2010-04-14T18:41:18+02:00
Zad1
a) x- waga cegły
4x+6=6x+2
4x-6x=2-6
-2x=-4
x=2
odp. cegła waży 2 kg
b)1+0,5=1,5
odp. cegła waży 1,5 kg
Zad2
a) x < 4
x=0,1,2,3,4
b) t ≥ -5
t=5,6,7,8,9
c)w ≤ -6,5
w=-10,-11,-12,-13,-14
d)z<1\2
z=1/4,1/8,1/9,0
Zad3
a)8
b)8
c)100
1 5 1
2010-04-14T18:46:06+02:00
A)4x+6=6x+2
4x-6x=2-6
-2x=-4/:(-2)
x=2 odp:cegła waży 2 kg
b)1kg+1/2kg=1 i 1/2kg odp cegła waży 1i 1/2 kg
zad2)x,<4.......x=-1,-2,0,1,2,3
b)t=-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2....
c)w=-6,5 ,-7,-8,-9,-10
d)z=1/3,1/4,1/5,1/6,1/7
zad3
a)7,6,5,4,3,2,1,0
b)-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1
c)od0 wszystkie całkowite do 99
1 5 1