Ostrosłup prawidłowy sześciokątny o krawędzi podstawy 6 cm i wysokości 8 cm.
Oblicz:
a) wysokość podstawy,
b) wysokość ściany bocznej,
c) liczbę krawędzi, ścian i wierzchołków,
d) pole podstawy,
e) pole ściany bocznej,
f) objętość ostrosłupa,
g) Ile materiału potrzeba na wykonanie ostrosłupa, zakładając 5% na zakładki i ubytki?

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:00:57+02:00