Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:49:55+02:00
Oto algorytm:
1.Start
2.Zainicjuj (utwórz) zmienne rzeczywiste lub całkowite: a,b,c
3. Wczytaj z klawiatury długosci odcinków, które mają utworzyć trójkąt i przypisz je do zmiennych.
4. Sprawdź, stosując instrukcję warunkową, czy tzw. "nierówności trójkąta" są spełnione. W zapisie słownym to będzie taka instrukcja: Jeżeli a<b+c oraz b<a+c oraz c<a+b to wypisz na ekranie "TAK". W przeciwnym wypadku wypisz "NIE". W c++ instrukcja warunkowa będzie taka:

if (a<b+c && b<a+c && c<a+b) {
cout << "TAK";
}
else {
cout << "NIE";
}
5. Koniec