Odpowiedzi

2010-04-14T18:42:00+02:00
2010-04-14T18:43:57+02:00
Jest to trójkąt równoramienny więc ma kąty a,b,b, gdzie a jest kątem między ramionami
a=b-33
suma kątów w trójkącie wynosi 180, więc\
a+b+b=180
b-33+b+b=180
3b=213
b=71
a=38
więc miary kątów to 38, 71, 71

2010-04-14T18:44:20+02:00
X-kąt przy podstaiwe
x-33=kąt między ramionami

x+2(x-33)=180
x+2x-66=180
3x=114
x=38

ODP. miara kątów przy podstawach to 71` a miara kąta miedzy ramionami to 38`