Potrzebuje rozwiązanie tego zadania:
Suma trzech liczb wynosi 154. Druga liczba jest trzy razy mniejsza niż pierwsza, a trzecia liczba jest dwa razy większa niż pierwsza liczba powiększona o 7. Znajdź te liczby.
Czyli tak:
x=pierwsza liczba
x:3=druga liczba
x+7*2=trzecia liczba
Równanie:
x+(x:3)+(x+7*2)=154 Mamy zrobić to w formie równania nie rozwiązania!

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:09:20+02:00
X + y + z = 154
y = 1/3x
z = 2*(x+7)
x + 1/3x + 2x + 14 = 154 / - 14
3x + 1/3 x = 140
zamieniliśmy ułamek 3 i 1/3 na ułamek niewłaściwy, mnożymy stronami przez 3
10 x = 14*3

x = 42
y = 42/3 = 14
z = 2*(42+7) = 98
42+14+98 = 154