Odpowiedzi

2010-04-14T18:43:31+02:00
1.
wzór: HgO
masa molowa rtęci - 201g/mol
masa molowa tlenu - 16g/mol
łącznie - 201g/mol+16g/mol=217g/mol
201/217*100%=92,62% - procentowy skład rtęci w HgO
92,62%*100g=92,6g
2.
wzór: MgS
masa molowa magnezu - 24g/mol
masa molowa siarki - 32g/mol
łącznie - 24g/mol+32g/mol=56g/mol
24g/mol ----------- 56g/mol
12g/mol --------- x
24x=56*12
24x=672 |:24
x=28g/mol
czyli 28g
3.
N2 + 3H2 => 2NH3
proporcje molowe azotu do amoniaku: 1:2
czyli z 0.5 mola azotu powstałby 1mol amoniaku, więc starczy ;)

licze na naj:)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:54:25+02:00
1.2HgO →2Hg+O₂
100g xg

MHgO=200+16=213g/mol
MHg=200g/mol

2moleHgO - 2moleHg

432g HgO - 400g Hg
100g HgO - xgHg
x=(100*400)/432
x=92.6g Hg

2. Mg + S → MgS
MMg=24g/mol
MMgS=56g/mol

Mg+S→MgS
12g xg
24g Mg - 56g MgS
12g Mg - xg MgS
x=(12*56)/24
x=28g MgS

3. N₂+3H₂→2NH3
0.5mola 0.2mola

1mol N₂ - 2mole NH₃
xmoli N₂ - 0.2mola NH₃
x=(1*0.2)/2
x=0.1Mola N₂

0.5 mola azotu wystarczy do otrzymania 0.2 mola amoniaku.