Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:51:03+02:00
F(x) = 2x2 -4x +5
a= 2
b=-4
c=5

p= -b/2a = -(-4)/2*2 = 4/4=1
delta = b2 - 4ac = (-4)2 - 4*2*5 = 8 - 40 = -32
q= - delta/4a = -(-32)/4*2 = 32/8 = 4

postać kanoniczna f(x) = a(x-p)2 + q

f(x) = 2(x-1)2 + 4

postać iloczynowa f(x) = a(x-x1) * (x-x2)

tu potrzebne są miejsca zerowe, które wstawiamy w miejsca x1 i x2


funkcja podstawowa f(x)= 2x2
i przesuwamy ją o wektor [1,4]
czyli 1 w prawo i 4 w górę i to jest rysunek tej paraboli
1 5 1