Potrzebuję wypracowania na stronę A4, w którym zwarte zostaną informacje na temat grobu św. Piotra i prymatu papieskiego. Te dwa tematy nie muszą być ze sobą połączone. Może być pół strony o prymacie, pół o grobie. Oczywiście daje najlepszą odpowiedź (:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T15:05:27+02:00
Grób świętego Piotra, jednego z apostołów, znajduje się (dokładnie dziesięć metrów) pod bazyliką watykańską. Między grobowcami starożytnego cmentarza miejskiego (w miejscu gdzie stoi owa bazylika) ciągnie się uliczka prowadząca do grobu człowieka uznawanego za pierwszego papieża - jego grób leży pod głównym ołtarzem.
Jest uznawany za skarb sztuki, historii i wiary chrześcijańskiej.
Pierwsza bazylika św. Piotra została zbudowana w IV w. na polecenie cesarza Konstantyna Wielkiego jako świątynia-mauzoleum nad grobem Apostoła.
Początkowo główną rolę w Kościele odgrywali apostołowie oraz bracia Pańscy. Gdy tych brakło, rolę tę odgrywali uczniowie apostolscy. Zaczęto coraz powszechniej odczuwać potrzebę czyjegoś przywództwa. W końcu na plan pierwszy zaczął się wysuwać Rzym. Trwało to bardzo długo i zmiany następowały powoli, ale z każdym kolejnym wiekiem jego rola systematycznie się umacniała, podczas gdy inne biskupstwa upadały.

mam nadzieję, że pomogłam.

pozdrawiam < 3