Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:11:18+02:00
1.w którym roku nastąpił podział cesarstwa rzymskiego?
>w 395 roku naszej ery
2.na co zostało podzielone cesarstwo rzymskie?
>na cesarstwo wschodniorzymskie i zachodniorzymskie
3.kto dokonał podziału c.rzymskiego?
>cesarz Teodozjusz Wielki.
4.w którym roku nastąpił upadek c.zachodniorzymskiego?
>w 476 r.
5.co zapoczątkował upadek c.zachodniorzymskiego?
>średniowiecze
6. do którego roku przetrwało c.wschodniorzymskie?
>do 1453 r.
7. jak inaczej nazywano c.wschodniorzymskie?
>bizancjum
8.kto stoi na czele Kościoła w chrześcijaństwie z.katolickim i w w.prawosławnym?
>w z.katolickim: papież ,a w w.prawosławnym:patriarcha
9.jak nazywa się świątynia w chrześcijaństwie z.katolickie i w w.prawosławne?
>w z.katolickim:kościół ,a w w.prawosławnym cerkiew
10.co było stolicą c.bizantyjskiego?
>Konstantynopol
11jak nazywa się święta księga islamu?
>Koran.
12.podaj obowiązki każdego muzułmanina
>odbycie pielgrzymki do Mekki,uczestnictwo w świętej wojnie
13.kim jest mahomet?
>założycielem religii Islamu.
14.co jest stolicą państwa Karola Wielkiego?
>Akwizgran
15.jak nazywa się herezja chrześcijańska nieuznająca Trójcy Św. i boskości Chrystusa?
>arianizm
16.jak nazywali się urzędnicy zarządzający dworem?
>majordomowie.
17.jak nazywa się najstarszy zbiór germańskiego prawa zwyczajowego?
>p.salickie
18.co to jast ''dwór wędrójący''?
>frankowie nie miejący własnej siedziby wędrójący po Europie w IV w n.e.
19.w którym roku Chlodwig przyjął chrzest i z jakiego rodu pochodził?
>Chlodwig pochodził z rodu Merowingów a chrzest przyjął w 496r.
20 w którym roku Karol Wielki przyjął chrzest i z jakiego rodu pochodził?
>Karol Wielki pochodził z rodu Karolingów a chrzest przyjął w 800r.
21. wymień reformy Karola Wielkiego
system miar i wag, siedem nauk wyzwolonych
22. kto dokonał podziału państwa Karola Wielkiego i gdzie miał miejsce podział?
>podziału dokonał Ludwik Pobożny, a miało to miejsce w Verdun w 843r.
23.na ile części zostało podzielone państwo Karola Wielkiego i kto otrzymał te części?
>zostało ono podzielone na 3części,które otrzymało 3synów Ludwika Pobożnego.
24.wymień synów Ludwika Pobożnego.
>Ludwik Niemiecki,Lotariusz(Lotar),Karol Łysy.
25. wymień państwa,które powstaną z części państwa Karola Wielkiego.
>niemcy,włochy,francja
26. co to jest Rzesza?
>związek ksiąstw niemieckich.
27.na ile części podzielili się Słowianie?
>na 3 części:zachodnich,wschodnich,południowych.
28. co to jest cyrylica i głogolica?
>cyrylica-pismo słowiańskie, głogolica-najstarszy alfabet słowiański.
29.kim byli Cyryl i Metody?
>misjonarze bizantyjscy
30 kim był Perun?
>władca nieba i piorunów
31. kim był Arpad?
>wódz plemion węgierskich.
32.gdzie mieszkali Arabowie i czym się zajmowali.
mieszkali na półwyspie Arabskim,prowadzili koczowniczy tryb życia,hodowali bydło i kozy
2 5 2