1.Czym zajmowali się mieszkańcy ziem polskich w czasach plemiennych?
2.Dlaczego plemię Wiślan nie stworzyło silnego panstwa?
3.Wymień kolejno przodkó Mieszka I .Dlaczego nazywamy go I władcą historycznym?
4.Wyjasnij daty:996r,972 r. jako dwa bardzo ważne wydarzenia z czasów panowania Mieszka 1. ( gługa tresc)
5.Kim był Jorden?
6.W którym roku wystawiony został dokument Dagome iudex i jakie informacja zawiera?


Pisac numerek i odpowiedz...

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T11:14:49+02:00
1-zajęcia Słowian w czasach plemiennych:Prowadzili koczowniczy tryb zycia.Icj głównym zajęciem było myślistwo,rybołówstwo i bartnictwo.Z biegiem czasu zaczęli uprawiac ziemię za pomocą prostych narzedzi rolniczych.Zaczęli hodowac konie ,owce i kozy.
2-Plemię Wiślan zajmowało ziemię nad górna Wisła.Głównymi grodami był Kraków i Wiślica.Państwo Wiślan upadło wskutek najazdów Morawian a następnie Czechów.
3-Przodkowie Mieszka I:
-Siemowit
-Leszek
-Siemomysław
Mieszko był pierwszym historycznym władcą Polski z dynastii Piastów.
4-Daty:
996-chrzest Polski.Mieszko I przyjął chrzest od Czechów.Ożenił się z córką księcia czeskiego Bolesława,Dobrawą.Chrzest wzmocnił pozycję Polski na arenie międzynarodowej i ułatwił dostęp do kultury zachodnio-europejskiej.
972-margrabia Niemiec Hodko napadł na ziemie polskie.Został jednak pokonany pod Cedynią.
5-Kim był Jordan:W 968 roku utworzono pierwsze na ziemi pokskiej biskupstwo misyjne w Poznaniu,podległe cesarzowi.To właśnie Jordan był pierwszym biskupem.
6-Dagome iudex-dokument w którym Mieszko I oddał kraj pod opiekę papieża.Powstał on pod koniec panowania Mieszka I u schyłku X wieku.
1 1 1