1.Powierzchnia dużego sześcianu jest równa 216 cm².Jaka jest łączna powierzchnia dwóch mniejszych sześcianów, jeśli każda z krawędzi ma dlugość równą połowie długości krawędzi dużego sześcianu?
2.Piramida ma kształt ostrosłupa prawidlowego czworokatnego. Ile cm² papieru potrzeba na wykonanie modelu tej piramidy(wraz z podstawą), w którym krawędzie podstawy mają długość 10cm, a wysokość 12cm? Ze względu na zakładki zużycie papieru jest większe o 5%. Zapisz obliczenia.
3.Z prostokątnego arkusza tektury o wymiarach 21cm*30cm wycięto w rogach równe kwadraty o boku 4cm i zgięto brzegi do góry,tworząc otwarte pudełko.Ile co najwyżej klocków sześciennych o boku 2cm zmieści się w tym pudełko?
4.Do ilu szklanek w kształcie walca o wysokości 10cm i promieniu podstawy 3cm można wlać sok zawarty w prostopadłościennym kartoniku, jeżeli w szklankach sok sięga do 7/9 ich wysokości? Przyjmij za π=22/7. Wymiary kartonu: 13,75cm*0,08m*2dm
Z góry dziękuję:)

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:00:01+02:00
Zad. 2
wysokośc tworzy z h ściany bocznej i połowa podstawy Δ prostokątny o wymiarach:a=12cm
b=5cm
c=h ściany bocznej
z pitagorasa oblicz te h ściany bocznej
h²=12²+5²
h²=144+25
h²=169
h=13cm
pole ostrosłupa=a²+4×½ah
p=10²+4×½×10×13=100+260=360cm²
360cm²+5% z 360=360+0,05×360=360+18=378cm²
odp. potrzeba 378cm² papieru

wiem tylko to zadanie
1 5 1