Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T08:49:02+02:00
1. Przyczyny zjednoczenia Włoch i Niemiec:
a) dążenie do wyeliminowania obcych władców z terytoriów kraju.
b) likwidacja licznych granic celnych, odmiennych systemów pieniężnych, różnych rodzaju miar i wag.
c) powstania w państwach Włoskich, wypędzenie książąt.
d) liczne wojny.
e) łączyła ich wspólna polityka.

2. Szanse powstania styczniowego:
moja odpowiedź: nie mieliśmy żadnych szans :)

3. Sytuacja przed Powstaniem Styczniowym:
- wytworzył się podział na dwa wrogie obozy: białych i czerwonych.
- w 1855 r. Aleksander II zostaje carem.
- wiosna posewastopolska.
- władze carskie zorganizowały tzw."brankę", czyli pobór do rosyjskiej armii.
- Sprawa chłopska - zniesienie pańszczyzny w 1861.

4. Przyczyny Wiosny Ludów:
- trudna sytuacja gospodarcza.
- mieszczaństwo chciało mieć takie samo prawo do nauki jak szlachta.
- robotnicy walczyli o lepsze warunki pracy i płacy, a chłopi o uwłaszczenie ziem.
- wystąpienie zniewolonych narodów (Polacy i Węgrzy przeciw Austrii).
- żądanie wolności słowa, spolszczenia szkół i urzędów.

Myślę, że dobrze :)
2010-04-17T08:59:22+02:00
Przyczyną wiosny ludów było niezadowolenie społeczeństw z porządków ustalonych przez kongres wiedeński.

przyczyny zjednoczenia inicjatorem było królestwo sardynii <piemont> za rządów Wiktora Emanuela i premiera kamilo cavour

proces zjednoczenia rozpoczoł sie w 1859r od wojny austrii wraz z francją z piemątem

znaczną rolę odegrał giuseppe garibaldi który opanował sycylię<marsz czerwonych koszul>

1862 paarlamęt ogłasza zjednoczenie włoch na czele stanoł król piemątu

1866 przyłanczają wenecję

1870 zajęcie rzymu przez wojska włoskie i ogłoszenie go stolicą włoch <1871>


zjednoczenie niemiec

depesza emska <rozpoczyna wojnę>
podpisanie traktatu na mocy którego francja traci ALAZJĘ i LOTARYNDIĘ oraz płaci grzywnę w wysokości 5miliardów franków w złocie

zjednoczenie pod przewodnictwem prus 1871 <druga rzesz niemiecka>
Otto von Bismark staje się z kanclerza prenierem

ogłoszenie francji republikom
niestety nic nie wiem o powstaniu styczniowym ale myślę że chociarz troche pomogłam
powstanie styczniowe...


nie mieliśmy zbyt dużych szans

wytworzył się podział na dwa wrogie obozy: białych i czerwonych każdy z nich miał inny pomysł aby polska mogła odzyskać niepodległość
w 1855 r. Aleksander II zostaje carem.
wiosna posewastopolska.
władze carskie zorganizowały tzw."brankę", czyli pobór do rosyjskiej armii.
Sprawa chłopska - zniesienie pańszczyzny w 1861.